Wie zijn wij

FOTOexpo202 is, sinds 2003, een groep vrijwilligers die het organiseren van fototentoonstellingen als hoofddoelstelling heeft. Sinds februari 2003 heeft  FOTOexpo202  in leegstaande winkelpanden in het centrum van Amersfoort fototentoonstellingen georganiseerd. Dat begon in een leegstaand pand in de Amicitia winkelpromenade op huisnummer 202.

In het voorjaar van 2004 wilden niet alle Darkroem-fotografen  doorgaan met deze activiteit. Rob Goedvolk heeft wat mensen gezocht en gevonden die de opengevallen plaatsen innamen.

Bij het aanvragen van wat subsidie bij de gemeente Amersfoort bleek dat wij alleen zaken konden doen met de gemeente als wij een rechtspersoon waren. Dank zij een aantal donateurs en de gratis inzet van notariskantoor Veldhuizen Beens Van de Castel is in 2006 de vereniging opgericht. De doelstelling van de vereniging is tweeledig, Wij willen natuurlijk een expositie mogelijkheid bieden voor fotografen en ook willen wij een platform zijn voor de actieve fotografen in Amersfoort.  Na ruim 6 jaar moesten we daar weg, maar konden aan de overkant in een ander leegstaand winkelpand betrekken (naast de reiswinkel (ook al verdwenen). Maar ook daar moesten we na ruim een jaar vertrekken. Vele panden bezocht, nagevraagd bij makelaars etc, maar we konden niets vinden.

Op dit moment zijn wij gevestigd in een mooi ruim pand op het Mooiersplein (Mooierstraat 23). Met grote dank aan Signatuur Makelaars.

De groep vrijwilligers bestaat inmiddels uit:

Ton van der Pal, voorzitter
Huib Severiens penningmeester
Klaas van Huizen
Cees Wouda, publiciteit
Joke Vollebrecht

De vereniging omvat een dertigtal leden. Het bestuur is hetzelfde als bovengenoemde lijst vrijwilligers.

Cees Wouda