Privacy beleid FotoExpo202

Privacy bij deze vereniging,

Ook FotoExpo202 moet voldoen aan de nieuwe VGA oftewel het nieuwe privacy beleid.

De volgende zaken zijn daarom geldend:

  • FotoExpo202 gaat (geeft) een nieuwsbrief (uit) geven waarvoor t.z.t. kan worden ingeschreven. De door de leden (en niet leden) opgegeven privé gevoelige zaken worden streng en veilig opgeslagen op de server welke door de vereniging wordt gebruikt. Informatie wordt niet (nooit) met derden gedeeld. Gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn aangegeven om te worden gebruikt.
  • De website maakt gebruik van cookies, dit om analyse te kunnen maken van bezoeken van leden en niet leden. Ook om verbeteringen aan te brengen aan en op de website. Cookies kunnen door de bezoeker van de website worden geweigerd. Cookies zijn hele kleine bestanden welke op de computer van de bezoeker worden opgeslagen teneinde de zoekbaarheid en vindbaarheid van de site te bevorderen. Lees meer over cookies.
  • Betaling via de website. Er wordt een betaal portaal gemaakt via de website van FotoExpo202. Deze is streng beveiligd.  (IDEAL- Mollie), gegevens worden tijdens de betaling (password etc.) nergens opgeslagen behalve in uw eigen privé account. We hebben als vereniging hier geen inzage in. Slechts op onze bankafschriften zijn gegevens van de betaling terug te vinden. Deze zijn niet openbaar en worden beheerd door de aangestelde penninck meester van de vereniging.
  • Tijdens evenementen georganiseerd door de vereniging behouden we ons het recht voor om foto’s te maken om te kunnen verspreiden via de website, Facebook, Instagram en eventuele andere (sociale) media. Mocht u het niet wenselijk vinden om als persoon te worden gefotografeerd en te worden gepubliceerd dan kunt u dat aan het begin van het evenement bij de fotograaf aangeven. Mocht eventueel toch iets mis gaan hierbij en r een publicatie plaatsvinden waarvan u het als persoon niet eens bent dan kunt u ons een mail sturen. We zullen dan ons uiterste best doen de publicatie zo snel mogelijk ongedaan te maken.

Hoe wordt mijn privacy beschermd?

Hoe kan ik een klacht in dienen?

Bron@ConSuWijzer.

Terug naar FotoExpo202