AVG Privacy verklaring

AVG Privacy Verklaring.

Foto’s op de website
Al het beeldmateriaal van de FotoExpo202, Facebookpagina’s van FotoExpo202 als ook de de Instagram pagina van FotoExpo202 die in het verlengde van de diverse hiervoor genoemde websites en of FB pagina’s, is met toestemming van de personen herkenbaar in beeld, geplaatst.

Recht op verwijderen:
Mocht het zo zijn dat u vindt dat u NIET deze toestemming heeft gegeven dan verzoek ik u als FotoExpo202 direct een mail te sturen naar CONTACT. Er zal dan zo snel mogelijk worden gezorgd voor het verwijderen van het betreffende beeldmateriaal.

Andere gegevens
Andere gegevens dan het beeldmateriaal, zoals adressen, email adressen en of telefoonnummers welke herleidbaar zijn naar u als persoon, zullen met de grootste zorg digitaal worden bewaard. Op de computers in gebruik door FotoExpo202, in de Cloud in een Backing Up systeem en op een aantal harde schijven als back up.
Ook hierbij geldt dat indien u dat wenst en de gegevens niet meer mogen worden bewaard, u ons een mailtje kunt sturen naar CONTACT. Gegevens zullen dan definitief worden verwijderd.

Nieuwsbrieven:
De verzamelde adressen (email) van de door ons gestuurde nieuwsbrieven kunnen door de geadresseerden per direct worden afgemeld. Hierna zal er geen in principe mail meer richting u worden gestuurd. De aanwezige software zal in de websites of in de programma’s waarvandaan de nieuwsbrieven worden verstuurd het adres zelf wissen.
Mocht het zo zijn dat u ondanks uw afmelding toch nog mail ontvang, neemt u dan direct contact op en dan zullen we er alsnog alles aan doen de adresgegevens te vernietigen.

Herkenbaar beeldmateriaal:
FotoExpo202 zal er alles aan doen gegevens en herkenbaar beeldmateriaal te beschermen. Pc’s zijn goed beveiligd evenals de diverse websites. (HTTPS). Beeldgegevens of andere privacy gevoelige gegevens zullen NOOIT met derden worden gedeeld. Ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor de genoemde websites en of handelingen in het verlengde van de FotoExpo202.
Bij het openen van onze websites worden er cookies geplaatst op uw computer. Ongevaarlijke hele kleine bestandjes die ervoor zorgen dat de website sneller opent op uw computer. U kunt dan eventueel weigeren!