Langs de waterlopen

Langs de waterlopen is een prachtig boek met fotomateriaal van Bert van As.

Het boek met de titel Langs de waterlopen wordt op vrijdagmiddag, in Stadscafé de Observant gepresenteerd samen met een expositie die vanaf dat moment de komende twee maanden is te bezichtigen.

Wie is Bert van As?

Lans de waterlopen

Fotograaf Bert van As kwam in 1971 naar Amersfoort voor zijn studie aan de Academie voor Beeldende Vorming. Hij raakte betrokken bij o.a. Filmhuis Amersfoort en Tractor Toernee. Na een korte carrière in het onderwijs, studeerde hij nog enkele jaren tekenen, schilderen en ontwerpen aan de Rotterdamse Academie van Beeldende Kunsten.
Na zijn terugkeer in Amersfoort in 1985 werkte hij als grafisch vormgever en drukwerkvoorbereider o.a. voor Studio BAF (Beeld, Activiteiten en Faciliteiten) en FotoForum, de festivals La Strada, Etcetera en Dias Latinos (de stad als podium) en als beeldredacteur en drukwerkcoördinator voor de ROB (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek). Na de fusie van de ROB met de RDMZ (Rijksdienst voor de Monumentenzorg) werd hij fotograaf van het Nederlands cultuurlandschap voor de nieuwe dienst, tegenwoordig de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).Na de kredietcrisis werd hij in 2010 door de bezuinigingen genoodzaakt dit werk als zelfstandige verder voort te zetten. Hij werkte samen met diverse wetenschappers aan vele publicaties, waaronder landschapsbiografieën. Zo bezocht hij vele plekken in het land om daar te fotograferen aan de hand van de lokale geschiedenis,  verhalen en historische kaarten. Hij leerde zodoende landschapselementen te herkennen en te fotograferen. Hij zag een op zichzelf staande rol voor de fotografie in de publicaties. De foto’s vertellen hun eigen verhaal.

“Amersfoort langs de waterlopen” is een project dat de bedoeling heeft door deze werkwijze een eigentijds fotografisch portret van de stad Amersfoort te maken (de stad als landschap). Gekozen is de huidige stad langs de nog aanwezige en verdwenen waterlopen te benaderen. De waterlopen vormen een aaneenschakeling van spannende plekken, waar naast de historische kenmerken ook de ontwikkelingen van de moderne stad zijn waar te nemen. De tentoonstelling in De Observant van 1april t/m xx juni 2022 en een kleine oplage van het fotoboek konden worden gerealiseerd dankzij de Corona-Flitsimpuls 2021, een subsidieregeling uitgevoerd door de gemeente Amersfoort om de culturele sector in de stad te ondersteunen.

Bert heeft uitdrukkelijk gekozen voor een boek van beelden zonder tekst. Alleen wat verwijzingen naar de bronnen. Hij heeft jaren met wetenschappers gewerkt aan boeken waarin de plaatjes illustraties zijn bij de teksten. Dit is het boek dat hij wilde maken. Er is veel info online te vinden. Daar heeft hij alleen de beelden aan toe te voegen. Hij wil geen toeristisch boekje maken. Dat laat hij aan anderen over. Het gaat hem om de huidige stad, die gegroeid en ontwikkeld is in dat brede moeras, dat geleidelijk door monniken en boeren drooggemaakt en ingepolderd is. Hij laat dat verhaal aan de wetenschappers en aan de fantasie, de verbeelding en de nieuwsgierigheid van de beschouwers over. 

Een selectie van zijn boek is te zien (en te koop) vanaf 1 april 2022 in Stadscafé de Observant, stadhuisplein 7 3811LM Amersfoort.

Terug naar FotoExpo202