Bijzondere expositie van modelfotografie:

Bijzondere expositie van modelfotografie:

ff kijkuh… nu in Amersfoort

Het menselijk lichaam is de herkenbare inspiratiebron voor een twintigtal fotografische werken van het Collectief voor Modelfotografie. Deze collectie heeft al veel bewondering geoogst tijdens de Breda Photo 2008 en komt nu, met enkele uitbreidingen, in Amersfoort tijdens de fotoexpo202 van zaterdag 23 mei t/m 20 juni: Stadsring 202 (Amicitia winkelpromenade)

Een ode aan het menselijk lichaam. ff kijkuh dus!

Het Collectief voor Modelfotografie is een (kleine) landelijke vereniging van fotografen èn modellen. De aangesloten fotografen hebben een veeljarige ervaring met het fenomeen modelfotografie.

Voorbeeldfoto uit de collectie fotoexpo202

Ton van der Pal M> 06 22 36 21 04; E> palvd@planet.nl

bio: Fotogroep Amsterdam :: Vader

Over de exposanten van de tentoonstelling VADER van Fotogroep Amsterdam

Ting Ang

Als kind van Chinees-Indonesische ouders is het hebben van een Vaderland voor de fotografe niet iets vanzelfsprekends. Denkend aan haar land van afkomst werkte ze aan twee foto-series. In de eerste drie foto’s wordt een imaginair beeld van haar vaderland geconstrueerd. In de tweede serie wordt het gevoel van ontworteling getoond door de aanblik van “‘Chinese” benen.

Dina Boonstra

Haar vader Jakob Boonstra overleed in 1990 in Groningen. In het kader van het thema Vader ging zij binnen haar familie op onderzoek uit naar gelaats- en karaktertrekken overeenkomstig die van haar vader. Bezoeken aan ooms, neven en een broer in de Zaanstreek, Zuid-Limburg en Eindhoven leverden behalve 5 portretten ook een schat aan herinneringen en verhalen op.

Heleen Wiering

Terwijl tienermoeders vaak veel aandacht krijgen blijft de tienervader onzichtbaar. Heleen Wiering besloot om juist hen in beeld te brengen. Het bleek geen makkelijk onderwerp, want zij zijn moeilijk te vinden. Veel vaders hebben geen contact meer met moeder en kind of wilden niet geportretteerd worden. Ook hulpverleners hebben weinig contact met hen. De jongens die hier gefotografeerd zijn, laten zich graag zien met hun kind. Heleen is in haar foto’s op zoek gegaan naar het contrast tussen de jeugd en verantwoordelijkheid die zij uitstralen.

Huub Severiens

Uit zijn eigen jeugd herinnert hij zich de verhalen van zijn vader over het landschap van midden Drenthe. Over de bossen, de velden en de moestuin. In december 2005 is zijn vader overleden in Hardenberg.  Met een serie foto’s van landschappen uit midden Drenthe heeft hij een beeld van de jeugd van zijn vader en van de relatie met zijn vader willen schetsen.

Fokke van Saane

Eenpitters. Fokke van Saane heeft drie alleenstaande vaders gevolgd in hun dagelijks leven als alleenzorgende ouder. Het is een beschouwende doch intieme reportage geworden zonder statements of conclusies.

Marco Hillen

Marco Hillen laat het huidige leven van zijn vader Henk Hillen, tachtiger inmiddels, zien door enkele regelmatig terugkerende momenten, in en om het huis, in  scene te zetten.

Lennard Duijvestijn

De serie ‘In de Naam Van’ bestaat uit acht beelden die het leven tonen van Rien Duijvestijn. Op de foto’s zien we Antoine Duijvestijn, de  vader van de Haarlemse fotograaf, in de rol van zijn vader Rien. De beelden zijn gebaseerd op de research voor een boek van Antoine over het leven van zijn vader. De foto’s nemen de kijker mee naar betekenisvolle plaatsen in het leven van Rien. Van de onschuldige kinderjaren in Kwintsheul tot de laatste periode in Den Haag, waar hij stierf als een verbitterd man.

Elise Dekker

‘Kindertijd bewaart zichzelf in een laatje in je hoofd’.
Elise Dekker probeert een beeld te geven van haar vader door middel van het fotograferen van een verzameling van dierbare spullen, die haar vader bewaart in en rond zijn bureaula. Al deze voorwerpen worden al jarenlang bewaard in het ouderlijk huis en halen herinneringen naar boven die associëren met een gelukkige kindertijd. Zij laten ook de zorgvuldigheid zien waarmee de generatie van haar vader omging met spullen.

over: DEEEZ

Fotowerkgroep Deeez! presenteert: Grenzen

Grenzen zijn scheidingslijnen tussen gebieden, ideeën, mensen. Natuurlijk of kunstmatig, opgelegd of  zelf gekozen, maar altijd reëel. Ze zijn er, ze bepalen voor grote groepen de mogelijkheden, ze bepalen wat kan, wat mag, wat mogelijk is. Als individu sta je voor de grens, kijk je over de grens of ga je over de grens. Hoe ver je als individu kan gaan hangt af van wat de groep nog accepteert. Want tenslotte bestaat er een grens, tot hoe ver je kan gaan.

“Grenzen” heeft vele letterlijke en figuurlijke betekenissen. Fotowerkgroep Deeez! heeft het afgelopen seizoen gewerkt aan het in beeld brengen van het gevoel dat de grens, tot aan de grens, over de grens oproept. Het zijn individuele, door elk lid van de werkgroep op eigen wijze ingevulde beelden geworden.

Maar naast de zeer uiteenlopende individuele invulling bleken er tijdens het maakproces ook overeenkomsten te bestaan. Alle leden van de groep hadden bij “grenzen” wel een associatie met prikkeldraad. Dat leverde een zo breed scala van beelden op, dat het interessant genoeg is, om daar een apart deel van de tentoonstelling aan te wijden.

Op de tentoonstelling is werk te zien van Roland de Bos, Jan Kees Helms, Riekje Hoffman, Frank van den Hout, Jon Tasseron, Hennie van Vliet en Coritha Wijnen.

Over Fotowerkgroep Deeez!

Je ziet de wereld, het leven. Je ervaart de wereld, het leven. En je wilt de aandacht vestigen op dat, wat jouw aandacht opeist, fascineert en intrigeert. Een kind heeft daar geen ingewikkelde omschrijvingen, geen moeizame definities voor nodig. Het wijst, het kijkt je aan en het roept: “Deeez!”

Wij, Fotowerkgroep Deeez!, willen beelden maken van zaken, die ons boeien, waar wij verrast door worden, die ons interesseren. We werken daarbij binnen de groep zelfstandig, aan gemeenschappelijk gekozen thema’s en praten over onze zoektocht naar de verbeelding. De techniek, analoog of digitaal, soms aangevuld met andere technieken, is geen doel, maar een ondergeschikt hulpmiddel.

Aan het begin van het seizoen kiezen wij in onderling overleg een thema. Eén keer per maand komen we samen om elkaar de mislukkingen, doodlopende wegen, nieuwe ideeën en vooruitgang te laten zien. Voor ons is het daarbij vooral van belang, of we erin slagen een gevoel in het beeld te stoppen. Technische perfectie is daaraan ondergeschikt. Maar al doende komt de techniek toch ook wel aan de orde. Ondanks de eenvoudige basisprincipes maakt fotografie nu eenmaal gebruik van redelijk gecompliceerd gereedschap.

De uiteindelijke resultaten zijn steeds weer verrassend. En daarom is het meebeleven van elkaars gang naar het finale beeld zo leuk. Soms werkt iemand een seizoen lang gestaag een idee uit, soms komt de uiteindelijke vondst pas in de laatste week. Soms is het resultaat makkelijk interpreteerbaar, soms lastiger toegankelijk. Maar steeds is het ons persoonlijke beeld.

Fotowerkgroep Deeez! is een initiatief van Jan Kees Helms en is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in fotografie en zich daar in groepsverband in willen verdiepen. Meedoen? Kijk dan eens op http://www.jankeeshelms.nl.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
Facebook
Instagram