In memoriam Wim Koerts 1942-2021


Wim Koerts bij één van zijn exposities

In memoriam Wim Koerts, een begenadigd fotograaf en kunstenaar,

In memoriam, Wim Koerts.
Wim was een metaalbewerker (smid) in Hoevelaken.
Wim was een gevoelsmens hetgeen in zijn foto’s tot uiting kwam. Hij was lid van de Bronswerk fotoclub en later van het collectief voor modelfotografie. Samen met deze clubs heeft hij vele exposities gehad. In de laatste jaren functioneerde hij in de fotogroep SHOOT!
Zijn vrouw kreeg op jonge leeftijd altzheimer. Hij heeft vele jaren voor haar gezorgd en ook toen zij in een verpleeghuis was, was hij daar haast elke dag. Toen haar leven op een einde liep heeft hij een fotoserie gemaakt van haar leven. Later heeft hij samen met Christina Vaes een serie gemaakt waarmee hij het predicaat Bondsmeester verwierf.

In memoriam
expositie naakt FotoExpo202

Wim maakte veel zwart-wit foto’s van naakte modellen en deed dat op een prachtige respectvolle wijze.
Wim was zeer betrokken bij FotoExpo202 en heeft een aantal keer bij ons geëxposeerd.

Met Wim Koerts is een prachtig mens en een topfotograaf heengegaan.

Informatie over FotoExpo202?